La Risa blanqueamiento estético dental

LEGE OHARRA

Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan –Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa– xedatutakoaren arabera, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek Interneteko gune/web orri honen bidez informazioaren gizartearen zerbitzuak ematen dituenez, interesdunentzat eskuragarri jartzen ditu informazio orokorreko datu hauek:

Izena komertziala: La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dental
Enpresaren izena: Larisa Vasenina("La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dental" izena eman zaio hemen)
Jarduera egiten den lekua: Andia Kalea 2, 2.solairua 7.bulegoa 20004 Donostia, Gipuzkoa.
Helbide elektronikoa: info@larisablanqueamientodental.com
Identifikazio Fiskaleko Kodigoa (NIE): X4650643C.

Web orri honetako eduki guztiak –besteak beste eta izaera mugatzailerik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, diseinua, horiei dagozkien jabetza intelektualaren eskubideak eta markak, izen komertzialak edo beste edozein ikur bereizgarri– La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalenak edo La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalen legezko jabeenak dira. Bi alderdien artean egin dira eskubide horiek lagatzeko/horien lizentzia emateko beharrezko akordioak. Horrenbestez, erreserbatuta daude eduki horien gaineko eskubide guztiak.

Debekatuta dago edukien kopia egitea, osorik edo zati batena, edozein modutan edo euskarritan, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo bestelakoa, bai eta edukiak hedatzea, publikora azaltzea edo banatzea, aldez aurretik La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek edo eskubideen legezko jabeek horretarako baimena espresuki eta idatziz ematen ez badute.

La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek ez du bere gain hartuko erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dauden legezko xedapenak urratzeagatik sor ditzaketen kalteak edo ondorioak.


Datuen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren –Datu Pertsonalen Babesa xedatzen duten arauei buruzkoa– eta uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera -Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa–, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek jakinarazten dizu borondatez ematen dituzun datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batean gordeko direla eta La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dental dela fitxategi horren arduraduna. Zuk egindako kontsultei erantzuteko erabiliko dira datu horiek. Datu pertsonalak emandakoan, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentali baimena ematen diozu, ezbairik gabe, zure datu pertsonalak jasotzeko eta hemen adierazitakoaren arabera erabiltzeko.

La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek konpromisoa hartzen du datuak hirugarrenei ez uzteko, saltzeko edo hirugarrenekin partekatzeko, zuk espresuki onartzen ez baduzu. Bestalde, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek datu pertsonalak ezeztatuko edo zuzenduko ditu, okerrak edo osatugabeak badira edo dagokien helbururako beharrezkoak edo egokiak ez badira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera –Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa–. Halaber, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek aintzat hartuko ditu datuetara sartzeko eta horiei aurka egiteko zuk egindako eskaerak, Lege Organikoaren arabera. Besteak beste, hauek dira datu pertsonalak: izena, abizenak, telefonoa eta helbide osoa (bide publiko mota, bide publikoaren izena, solairua, atea, posta-kodea, herria eta probintzia), baita erabiltzailearen helbide elektronikoa ere. Ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuaren bidez onartutako Segurtasun Neurriei buruzko Araudiak eskatzen dituen segurtasun-mailak bermatzen ditu La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek. Alabaina, La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalek ez du ardurarik hartzen La Risa Centro Estético de Blanquemiento Dentalekoak ez diren hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan sor ditzaketen aldaketen ondorioz eragindako kalteez.